Liên hệ

Liên hệ

BẢN ĐỒ DẪN ĐƯỜNG TRUNG TÂM CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI TUYẾT THÁI

Viện dưỡng lão Tuyết Thái – Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Tuyết Thái

Cơ sở Hoàn Kiếm: Số 92 Thợ Nhuộm – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Cơ sở Đông Anh: Dưỡng lão Tuyết Thái – Đại Đồng – Đại Mạch – Đông Anh – Hà Nội

Tel: (043) 953. 2918 –  Hotline: 0903.238.803

Website cơ sở III: www.dieuduongtuyetthai.com

Website: www.tuyetthai.com

BẢN ĐỒ PHÒNG KHÁM TUYẾT THÁI CƠ SỞ HOÀN KIẾM

Share this post