Lễ trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng Cụ ĐẶNG VĂN PHỦNG

Lễ trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng Cụ ĐẶNG VĂN PHỦNG

Share this post