Mừng Ngày Quốc tế Người cao tuổi

Mừng Ngày Quốc tế Người cao tuổi

Với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, từ nhiều năm nay, người cao tuổi của nước ta được chăm sóc ngày càng tốt hơn, đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi ngày càng được cải thiện. Người cao tuổi tiếp tục đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, nhiều năm qua đã xuất hiện những mô hình chăm sóc người già thông qua công tác xã hội hóa với mục đích nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi.

Với Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi Tuyết Thái, ra đời cách đây hơn 13 năm, những năm qua đã tạo dựng cho người cao tuổi một mái ấm yêu thương, góp phần tích cực thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm sóc người cao tuổi.

Đến nay, Trung tâm đang có hơn 100 cụ đến an dưỡng. Trong tương lai Trung tâm phấn đấu để có một mô hình Viện Dưỡng lão cao cấp chăm sóc người cao tuổi cả về tinh thần lẫn sức khỏe mà nhiều nước tiên tiến trên thế giới đã áp dụng thành công, nhưng phù hợp với hoàn cảnh cụ thể ở Việt Nam.

Hôm nay, ngày 1/10/2023, Ngày Quốc tế Người cao tuổi, là ngày hội dành riêng cho người cao tuổi trên khắp thế giới. Thay mặt Ban Lãnh đạo Trung tâm, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Bạch Tuyết cùng cán bộ, nhân viên điều dưỡng xin kính chúc các cụ, các bố mẹ, các thành viên đang an dưỡng luôn mạnh khỏe, sống vui, sống khỏe và trường thọ!

Share this post