Hoạt động của Sinh viên tình nguyện Học viện Tài Chính tại Viện dưỡng lão Tuyết Thái

Hoạt động của Sinh viên tình nguyện Học viện Tài Chính tại Viện dưỡng lão Tuyết Thái

Đến hẹn lại lên, năm nay, đội sinh viên tình nguyện Học viện Tài Chính đến với Viện dưỡng lão Tuyết Thái trong khuôn khổ hoạt động tình nguyện tuổi trẻ “Ở đâu khó có Thanh niên” của mình. Trong hoạt động của mình đội SVTN đã có những hoạt động hết sực thiết thực.  

Đến hẹn lại lên, năm nay, đội sinh viên tình nguyện Học viện Tài Chính đến với Viện dưỡng lão trong khuôn khổ hoạt động tình nguyện tuổi trẻ “Ở đâu khó có Thanh niên” của mình. Trong hoạt động của mình đội SVTN đã có những hoạt động hết sực thiết thực.  Tại đây cùng với nhân viên điều dưỡng trung tâm, các bạn sinh viên đã có những hoạt động như: dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài Trung Tâm, ân cần hỏi thăm và cùng phụ giúp  chăm sóc và chia sẻ tâm tư tình cùng  các cụ, nấu ăn, giao lưu văn hóa văn nghệ với nhân viên điều dưỡng và người cao tuổi đang an dưỡng tại Viện dưỡng lão. Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của Sinh Viên Học Viện Tài Chính tại Viện dưỡng lão Tuyết Thái.

New_IMG_6967Dọn vệ sinh tại Trung tâm

New_IMG_6998

New_IMG_6990Giúp các cụ đang an dưỡng tại Trung tâm ăn trưa

New_IMG_6984Trò chuyện giao lưu cùng các cụ

tinhnguyenChụp ảnh kỷ niệm tại Viện dưỡng lão Tuyết Thái

 

 

Share this post