video: HanoiTV – Nhịp sống Thủ đô: Tuyết Thái, ngôi nhà chung của Người cao tuổi