Contact us

Liên hệ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TUYẾT THÁI


Cơ sở 2

Địa chỉ: Đc: Đại Đồng - Đại Mạch - Đông Anh - Hà Nội

Điện thoại: (043)9532918 Hotline: 0945.689.992

Email: dieuduongtuyethai@gmail.com


Giờ làm việc

Thứ 2 - thứ 6: từ 7h sáng - 18h chiều

Thứ 7: Từ 8h sáng - 17h chiều

Sunday - Closed

Liên hệ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TUYẾT THÁI


Cơ sở 1

Địa chỉ: Đc: 92- Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (043) 825 3118 Fax: 043 936 1877

Email: tuyetthai.92@gmail.com


Giờ làm việc

Thứ 2 - thứ 6: từ 7h sáng - 18h chiều

Thứ 7: Từ 8h sáng - 17h chiều

Sunday - Closed