Báo giá phòng tại Trung Tâm Điều Dưỡng Tuyết Thái

Báo giá phòng tại Trung Tâm Điều Dưỡng Tuyết Thái

BẢNG BÁO GIÁ

Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Tuyết Thái

Phòng khu A: Dành cho các cụ khỏe mạnh, minh mẫn.

STT Loại phòng Chi phí (1 người/1 tháng )
1 Phòng 1 người 10,500,000 VNĐ
2 Phòng 2 người 8,500,000 VNĐ
3 Phòng 3 người 7,500,000 VNĐ

Phòng khu B: Dành cho các cụ yếu cần hỗ trợ của điều dưỡng viên.

STT Loại phòng Chi phí (1 người/1 tháng )
1 Phòng 1 người 10,500,000 VNĐ
2 Phòng 2 người 8,500,000 VNĐ
3 Phòng 3 người 7,500,000 VNĐ

Phòng chăm sóc tích cực khu C: Tính theo giường

STT Loại phòng Chi phí (1 giường/1 tháng )
1 1 giường 9,000,000 – 12,000,000 VNĐ

1. Đối với các cụ cần người trợ giúp: Ngoài khoản phí trên còn thu thêm phí trợ giúp dao

động từ khoảng 500.000 VNĐ – 1.000.000 VNĐ / 1 tháng / 1 người, tùy thuộc vào mức độ

trợ giúp.

2. Mỗi cụ mới vào Trung tâm chăm sóc Người cao tuổi sẽ phải đóng khoản ký quỹ bằng mức

lệ phí của tháng đầu tiên. Số tiền này sẽ được sử dụng trong trường hợp NCT đến ở tại Trung

tâm phải đi bệnh viện cấp cứu hay điều trị tại bệnh viện. Nếu không sử dụng tới, Trung tâm có

trách  nhiệm thanh toán trả lại số tiền trên khi chấm dứt hợp đồng.

3. Xoa bóp bấm huyệt hàng ngày và các loại thuốc bổ như: B1, B6, C…, các loại thuốc chữa

bệnh như nhức đầu, đau bụng… được tính trong mức lệ phí vào an dưỡng tại Trung tâm theo

loại phòng ghi ở trên.

4. Các loại thuốc như: Thuốc bắc, thủy châm, điện châm, kháng sinh… chữa các bệnh mãn

tính không được tính trong mức lệ phí vào an dưỡng tai trung tâm.Các loại thuốc này sẽ

được tính vào chi phí phát sinh hàng tháng khi NCT  có nhu cầu sư dụng, và được sự đồng

ý  thống nhất giữa  gia đình NCT (người đứng ra ký hợp đồng chăm sóc với Trung tâm)

với Bác sỹ chuyên môn của trung tâm.

5. Khi vào an dưỡng, Người cao tuổi chỉ cần mang theo quần áo mặc hàng ngày còn lại Trung tâm sẽ

cấp phát các vật dụng cá nhân khác như: Chăn, màn, chậu, khăn mặt,…

Lưu ý: Mức lệ phí trên có thể sẽ thay đổi theo biến động giá cả thị trường.

————————————————————————————————————————

Lịch chế độ sinh hoạt hàng ngày của các cụ

 

 

Share this post