Dịch vụ

Báo giá phòng tại Trung Tâm Điều Dưỡng Tuyết Thái

BẢNG BÁO GIÁ Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Tuyết Thái Phòng khu A: Dành cho các cụ khỏe mạnh, minh mẫn. STT Loại phòng Chi phí (1 người/1 tháng ) 1 Phòng 1 người 10,500,000 VNĐ 2 Phòng 2 người 8,500,000 VNĐ 3 Phòng 3 người 7,500,000 VNĐ Phòng khu B: Dành cho các cụ yếu cần hỗ trợ của điều dưỡng viên. STT Loại phòng Chi phí (1 người/1 tháng ) 1 Phòng 1 người 10,500,000 VNĐ 2 Phòng 2 người 8,500,000 VNĐ 3 Phòng 3 người 7,500,000 VNĐ Phòng chăm sóc tích cực khu C: Tính theo giường STT Loại phòng Chi phí (1 giường/1 tháng [...]