Liên hệ

Liên hệ

BẢN ĐỒ DẪN ĐƯỜNG TRUNG TÂM CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI TUYẾT THÁI

Viện dưỡng lão Tuyết Thái – Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Tuyết Thái

Tel: 043 825 3118 – Fax: 043 936 1877

Văn phòng: Phòng khám đa khoa Tuyết Thái – 92 Thợ Nhuộm – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Cơ sở I: Trung tâm dưỡng lão Tuyết Thái – Đại Đồng – Đại Mạch – Đông Anh – Hà Nội /Tel: (043)9532918. Hotline: 0945.689.992

Website cơ sở I,II: www.Phongkham92thonhuom.comPhongkhamtuyetthai.com.

Email: phongkham92@yahoo.com
Website cơ sở III: www.dieuduongtuyetthai.com

Share this post